/linoryt

Linoryt jest techniką graficzną należącą do technik druku wypukłego. Powstaje na matrycy, do której opracowania używa się dłut, noży i innych narzędzi umożliwiających cięcie materiału. Gotowy projekt powstaje po odbiciu farby drukarskiej ze wzoru z matrycy na arkuszu papieru, przy użyciu nacisku prasy. Najbardziej pracochłonnym i wymagającym czasu etapem tworzenia linorytu jest opracowywanie matrycy, czyli ręczne wycinanie wzoru, który chcemy uzyskać na papierze. Zanim jednak znajdzie się on na matrycy, należy go najpierw zaprojektować, a następnie nanieść (przerysować) na matrycę.
Na tak przygotowanej matrycy dopiero można zacząć wycinać dłutem pożądany wzór. Gotową matrycę pokrywa się tuszem i za pomocą nacisku prasy drukarskiej tworzy się odbitki na papierze. Zazwyczaj odbitek musi powstać kilka, zanim efekt będzie zadowalający- dopiero po pierwszych odbiciach matrycy widać, czy nacięć nie trzeba poprawić.

W zależności od stopnia skomplikowania grafiki i jej formatu, tworzenie gotowego linorytu może trwać od kilku godzin po nawet kilka, kilkanaście dni. Nie jest więc ta forma sztuki ani prosta, ani możliwa do wykonania na szybko. Odwdzięcza się natomiast wyjątkowymi efektami wizualnymi opartymi na charakterystycznym mocnym graficznym obrazie o silnym kontraście. Jest techniką wizualnie surową i bardzo wyrazistą, ale sposób przedstawienia tematu może być zarówno konkretne i ciężkie, jak i lekkie, delikatne, subtelne.

Co najważniejsze, każdy linoryt, czyli każda jedna odbitka matrycy na papierze, jest ręcznie wykonanym oryginalnym dziełem sztuki. Każda z nawet wielu odbitek tej samej matrycy będzie zawsze różnić się między sobą, będzie niepowtarzalna. Za każdym razem farba wsiąknie w papier troszkę inaczej, docisk prasy spowoduje delikatne różnice w „rozlaniu się” tuszu…